Waar ligt Balk

Waar ligt Balk precies? Dan heb je coördinaten nodig! De coördinaten van Balk zijn  52°53'49''NB 5°34'48''OL. Balk ligt dus op het noordelijk halfrond en op de oostelijke helft ervan. Nu weet je de absolute ligging zoals we dat noemen.

We kunnen ook spreken over de relatieve ligging. Het ligt in het zuid-westen van de provincie Friesland. Friesland ligt in het noorden van Nederland, dat op zich weer ligt in het noord-westen van Europa. We hopen dit te verduidelijken met de kaarten die hier volgen; we zoomen steeds verder in.

In de kaart hieronder ligt Nederland (roze) in het noordwesten van Europa.

Kaart 2.1 Nederland (roze) binnen Europa.

De provincie Friesland ligt in het noorden van Nederland, zoals in het rood hieronder aangegeven in de kaart.

  Kaart 2.2 Friesland (rood) binnen Nederland  

Hieronder is het kaartje van Friesland te zien. Links onderaan in het kaartje ligt Balk. Balk ligt dus in het zuid-westen van Friesland.

                                                              

         Kaart 2.3 Balk in de provincie Friesland