Klimaat in Balk

Als we over het klimaat in Balk spreken, dan hebben we het over het gemiddelde weer in Balk. U kunt hierbij denken aan de gemiddelde temperatuur, neerslag, wind en andere weergerelateerde zaken.

Köppen

Eerst melden we het klimaat van Balk met behulp van het klimaatsysteem van Köppen-Geiger*. We kunnen spreken van een Cfb-klimaat in Balk. Dat houdt in, dat het een maritiem klimaat is (zeeklimaat) met een koudste maand die tussen de 18°C en -3°C gemiddeld is en tenminste 1 maand heeft waarbij het gemiddeld boven 10°C is, met het gehele jaar door neerslag en waarbij de droogste maand toch nog meer dan 30 mm neerslag oplevert.

Gaan we nader in op een een aantal klimaat-gerelateerde zaken als gemiddelde jaartemperatuur, aantal ijsdagen, aantal tropische dagen en uren zonneschijn.

gemiddelde jaartemperatuur

Tussen 1951 en 1980 had Balk een gemiddelde jaartemperatuur van 8,7 tot 9,0°C. Tussen 1981 en 2010 is de gemiddelde jaartemperatuur gestegen tot 9,6 á 9,9°C. De kaartjes hieronder kunnen dat illustreren. Het betekent dat in een tijdsbestek van zo'n 60 jaar de gemiddelde jaartemperatuur in Balk is gestegen met 0,6 tot 1,2°C.Kaart 4.1 Nederland klimaat, gemiddelde jaartemperatuur 1951-1980 en 1981-2010.

aantal ijsdagen

Hoewel Balk in de noordelijke helft van Nederland ligt, is het gemiddelde aantal ijsdagen daar niet het hoogste binnen Nederland. Met gemiddeld 8 tot 10 dagen waarbij de maximumtemperatuur lager dan 0,0°C is, zit Balk in de 'middenmoot' van Nederland. De ligging van Balk niet ver van het IJsselmeer en de Waddenzee zal daar zeker mee te maken hebben.

aantal tropische dagen

Wellicht zoals verwacht, is het aantal tropische dagen in Balk niet zo hoog. Met gemiddeld 2 tot 4 dagen per jaar een maximumtemperatuur van 30°C of hoger, zit Balk bij de koelste helft van Nederland (met gemiddeld 0 tot 8 tropische dagen per jaar).

uren zonneschijn

Balk mag zich verheugen in een flink aantal uren zonneschijn per jaar. Waar Nederland als geheel in de periode van 1981 tot 2010 gemiddeld tussen de 1500 en 1800 uren zonneschijn kreeg, mocht Balk zich gemiddeld 1650 tot 1700 uren koesteren in de zon. En dat is toch een zonnig feit!

Concluderend over het klimaat, kunnen we vaststellen dat het niet schrikbarend is gewijzigd. Alleen qua gemiddelde jaartemperatuur zien we een stijging tussen enerzijds de jaren 1951 tot 1980 en anderzijds de jaren 1981 tot 2010 van 0,9°C  gemiddeld. Dit valt wellicht te verklaren vanuit het versterkte broeikaseffect die de grote uitstoot van koolstofdioxide met zich meeneemt.

 

*De klimaatclassificatie van Köppen of ook wel de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger genoemd, is een oorspronkelijk in 1918 door de Russisch-Duitse bioloog Wladimir Köppen ontworpen klimaatclassificatie, die later is verfijnd door vooral de Duitse klimatoloog Rudolf Geiger.