Bevolking

Vanuit de historie weten we, dat rond het jaar 1300 na Chr. zich mensen vestigden in wat we tegenwoordig het dorp Balk noemen. Wat kunnen we vertellen over de bevolking van Balk? U leest het hieronder.

Inwonersopbouw

Balk is altijd een dorp gebleven.Dit is ten opzichte van steden als Groningen, Sneek, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden opvallend te noemen. De genoemde steden blijven trekken; mensen vestigen zich vooral daar. Toch blijft het aantal inwoners in Balk redelijk constant de laatste jaren.

 


 

  Jaar   


 


 

Inwoneraantal


 

 

2011


 

 

3759


 

 

2012


 

 

3801


 

 

2013


 

 

--


 

 

2014


 

 

3790


 

Tabel 8.1 Inwonertal Balk 2011-2014

Bij de cijfers in de bovenstaande tabel maken we een aantal aantekeningen. Zo gaan de berekeningen van het CBS niet lager dan op gemeenteniveau en daarom is er weinig informatie over het dorp Balk zelf. Het beperkt zich tot de voormalige gemeente Gaasterland. Pas na doorlopen van een aantal sites is de tabel in te vullen, waarbij voor het jaar 2013 geen gegevens beschikbaar zijn. De reden hiervan is, dat op dat moment de gemeente ss opgegaan in de grotere gemeente De Friese Meren.

Uit bovenstaand staatje blijkt dat het inwonertal in de plaats Balk nauwelijks aan schommelingen onderhevig. Dat is redelijk uniek te noemen, omdat door de stijgende werkloosheid veel jongeren hun heil in de stad zoeken en vertrekken uit de dorpen. Dat zie je eigenlijk in heel Nederland gebeuren, waarbij met name rond de Randstad jongeren massaal naar de steden trekken.

De verhoudingen qua leeftijdsgroepen binnen het dorp zijn ook redelijk goed te noemen. Het aantal ouderen 65+ (26%) is praktisch gelijk aan het aantal jongeren tot 25 jaar ( 27%), waarbij opgemerkt kan worden dat het aantal jongeren tussen de 15 en 25 jaar wat achterblijft bij die van 0-15 jaar. Dat is te verklaren, omdat de eerstgenoemde categorie de groep is waarin veel studenten zitten die bijvoorbeeld in Groningen en Leeuwarden wonen en studeren; terwijl voor de jongere categorie in Balk zelf het basisonderwijs aanwezig is.


 

Jaar 2014


 

 

Bevolkingsopbouw in %


 

 

Bevolking in aantallen


 

 

0-15 jaar


 

 

17%


 

 

644


 

 

15-25 jaar


 

 

10%


 

 

379


 

 

25-50 jaar


 

 

21%


 

 

796


 

 

45-65 jaar


 

 

25%


 

 

947


 

 

65+


 

 

26%


 

 

985


 

Tabel 8.2 Bevolkingsopbouw in Balk

Concluderend kunnen we stellen, dat we moeilijk over gegevens kunnen beschikken over de bevolking van Balk. Om de recente cijfers af te zetten tegen vroegere aantallen is dus lastig.