werkgelegenheid en toerisme

Balk is een belangrijke toeristische trekpleister in het zuiden van Friesland. Balk heeft voor zowel watersporters als natuur-liefhebbers genoeg te doen. Het grondgebied van Balk is 130.000 jaar geleden door Scandinavisch landijs opgestuwd (denk aan de genoemde keileemruggen). Daardoor is, nadat het landijs zich had teruggetrokken, een golvend landschap achtergelaten.

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente de Friese Meren en ook het dorp Balk zelf. Het dorp ziet dat als de belangrijkste vorm van inkomen. Dat is te zien aan de vele toeristische voorzieningen in het dorp. Aan het Slotermeer zijn
vakantiebungalows gebouwd, tevens is er een aantal campings. Ook is er een jachthaven en een aantal zeilscholen.

Het centrum van Balk verraadt dat er zomers veel meer mensen zijn dan de eigen bevolking van nog geen 4000 inwoners. Het dorp kent 3 supermarkten, kledingwinkels, veel kroegen en een discotheek. Voor eten kan men terecht bij een pizzeria, een chinees, 3 snackbars en 2 restaurants. Hieruit blijkt wel dat Balk op de toerist gefocust is.

Slotermeer

Het Slotermeer ten noordoosten van Balk is voor watersporters een belangrijk meer. Balk heeft daarvoor de eerder genoemde zeilscholen en jachthaven binnen haar grenzen. Het IJsselmeer is vlakbij, zodat watersporters goed aan hun trekken komen. Ze kunnen naast varen ook surfen en zwemmen.


Foto 9.1 Het Slotermeer

Bossen

Voor natuurliefhebbers ligt ten zuidwesten van Balk een aantal grote bossen. Gaasterland kent ongeveer 7 bossen. Het grootste en bekendste bos is het 'Rijster Bos'. Dit bos ligt op een kilometer of zeven buiten Balk.

Foto 9.2  Een van de ingangen van het Rijster Bos

Het Rijsterbos heeft heel veel loofbomen. Het bos heeft naast wandelbos nog een historische betekenis. In 1849 werd een steenkist gevonden. Deze bevestigde dat hier al heel lang mensen hebben geleefd. Het bos herbergt veel beuken- en eikenbomen. Natuurlijk zijn er ook een beperkt aantal naaldbomen zoals dennen en sparren, maar de loofbomen overheersen. De naaldbomen worden geleidelijk vervangen door loofbomen, zodat het bos zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt. In het bos zijn verder reeën, hazen, dassen, vleermuizen, broedvogels, uilen en nog vele andere dieren die in het bos thuishoren.


Foto 9.3 Een das in Gaasterland

De twee hierboven genoemde plaatsen van vrijetijdsbesteding (water en bos) brengen in de zomer veel geld op. In de winter is dat uiteraard veel minder, maar ook dan komen toeristen om de mooie omgeving rond de Luts te bewonderen.

Het dorp Balk als zuivelbolwerk in Zuidwest Friesland is vergane glorie. De schitterende huizen, deels uit de16e eeuw, getuigen van welvaart. Deze welvaart is er nu nog, maar is afkomstig uit een andere hoek.Tegenwoordig is het het toerisme dat Balk rijk maakt. Met het IJsselmeer vlakbij, het Slotermeer naast de deur en de bossen in de buurt, heeft Balk nog een grote mooie toekomst. Voor ieder wat wils.