Gebouwen toen en nu

Hieronder ziet u gebouwen staan. Telkens willen we eerst de oude situatie tonen (vroeger), daaronder de huidige toestand van het gebouw (nu). Het lukt ons niet om de afbeeldingen naast elkaar te plaatsen, wel onder elkaar. U zult even moeten heen en weer scrollen om al de verschillen vinden. Uiteraard wordt u geholpen met de tekst.

Eén van de kenmerkendste gebouwen van het dorp Balk is het raadhuis. Dit is reeds onder de vorige tab 'bebouwing' getoond. Na de opheffing van de gemeente Gaasterlân-Sleat - die is opgenomen in de nieuwe gemeente De Friese Meren - is het statige gebouw overgenomen door een notariskantoor.

Aan de overkant is het postkantoor gevestigd. Het gebouw anno 2015 is afgebeeld onder de vorige tab 'Bebouwing'. Het is ook een statig gebouw met een 'ronde hoek' dat in 1878 als postkantoor in gebruik is genomen. In 1974 werd het een onderdeel van het gemeentehuis. In 2009 is op de begane grond een bibliotheek gevestigd met daarin opgenomen een Historisch Informatie Punt. De functie van postkantoor is overgenomen door de plaatselijke Bruna. Hieronder het voormalig postkantoor in vroeger tijden, jaartal is onbekend, het betreft het gebouw aan de linkerkant van de foto.

Foto 7.1  Het postkantoor in vroeger tijden.

Vroeger had de familie Groenewoud een kapperszaak. Daarnaast werden er ook rook- en toiletartikelen verkocht. Op de foto - die rond 1950 is genomen - van het pand zien we achter de ruiten kranten. Deze zijn daar geplaatst om de uitgestalde koopwaar te beschermen tegen het zondlicht. Tegenwoordig is het pand uitgebreid en in het bezit van Keurslager Van Dijk. Het is robuust gebouwd, let maar op de rechter zijmuur.


Foto 7.2  De voormalige kapperszaak omstreeks 1950, thans slagerij te Balk.

 

Foto 7.3 De huidige slagerij te Balk (2015), de foto dateert van 2011.

In vroeger tijden speelde de zuivelfabriek een belangrijke rol in en rond Balk. Hieronder is de zogenaamde boterfabriek te zien omstreeks het jaar 1907. De oude fabriek is gesloopt. Slechts de oude schoorsteen stond nog langere tijd overeind als een eerbetoon aan zuivelfabriek 'de Volharding'. Deze schoorsteen moest uiteindelijk ook weg, omdat die een gevaar vormde voor de omgeving. De sloop was overigens tegen de zin van Dorpsbelang Balk, die het een verlies aan cultureel erfgoed vond. Op de plaats van de fabriek zijn 34 apartementen neergezet. Dit laatste is o.a. te zien tijdens de sloop van de schoorsteen op foto 7.5.

Foto 7.4 Zuivelfabriek de volharding te Balk.


Foto 7.5 Gezicht op apartementen vanaf de schoorsteen van de zuivelfabriek.

Tot zover de gebouwen van vroeger en nu. De veranderingen zijn evident.