Balk fysisch

Onder 'Balk fysisch' kijken we vooral naar de fysische elementen van Balk. En dan beperken we dat tot het grondgebruik in en om de plaats Balk en de rivier de Luts; we hebben aandacht voor de ruilverkaveling rond Balk, omdat dat toch een hele impact heeft gehad. Tenslotte kort wat over het (zonnige!) klimaat in Balk als toegift met een knipoog.