Balk sociaal

Onder 'Balk sociaal' willen we een aantal facetten van dit dorp aan de orde laten komen die vanuit sociaal-geografisch oogpunt interessant zijn. We denken dan aan de geschiedenis van Balk, aan de bebouwing, aan gebouwen van vroeger en nu. Ook komt de bevolking in beeld en we melden een en ander over de werkgelegenheid en toerisme in en rond Balk.